Forskellige metoder til at tage fotos

Tag fotos med den metode, der passer til din situation.

Sådan tager du et foto ved at tappe på skærmen

  1. Når du bruger kameraet, skal du tappe på (Ikon for Indstillinger) og derefter tappe på [Berøringsoptagelse] > [Tændt] eller [Kun frontkamera].
  2. Luk indstillingsmenuen.
    Indstillingen gemmes i alle optagetilstande.
  3. Tap et vilkårligt sted på skærmen for at tage et foto.

Tip!

  • Denne funktion kan også anvendes til videoer.

Sådan tager du et foto, mens du optager en video

  1. Tap på (Ikon for Kamera), mens du optager en video.
    Fotoet tages, så snart du slipper lukkerknappen.