Kameraoversigt

Billeder, der viser, hvor hver funktion er placeret på kameraskærmen i liggende retning. Øverste venstre område, 1 til 4. Enhedens øverste side, 5. Højre område, 6 til 12. Nederste venstre område, 13 til 17.

 1. Vælg en HDR-indstilling (High Dynamic Range).
 2. Skift mellem front- og hovedkameraet
 3. Kameraindstillinger
 4. Status for geotagging
 5. Brug volumentasterne til at zoome ind eller ud
 6. Tap på miniaturen for at se, dele eller redigere fotos og videoer
 7. Skift mellem at tage fotos og videoer
 8. Brug lukkerknappen til at tage fotos eller optage videoer
 9. Gå tilbage, eller afslut kameraet
 10. Vælg en optagetilstand
 11. Genvej til den sidst valgte optagetilstand
 12. Tap på for at skifte mellem x1-, x2- og x0.6-vinklerne
 13. Tap for at justere farve og lysstyrke
 14. Ikon for genkendelse af motiv og tilstandsikon
  Disse ikoner vises, når kameraet automatisk genkender et motiv eller en tilstand.
 15. Tap for at justere Bokeh-effekten
 16. Vælg en blitzindstilling. Ikonet bliver orange, når blitzen eller blitzlysen aktiveres.
 17. Objektiv på frontkamera