Måling

Under måling af eksponering måles mængden af lys, der rammer en genstand, for at optimere eksponeringen.

Måling af eksponering justeres automatisk, når der tages fotos og videoer.
Du kan justere eksponeringen manuelt i tilstanden Manuelt, f.eks. i en bestemt del af et foto.

 1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
 2. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Måling], og vælg derefter en eksponeringsindstilling.
 3. Luk indstillingsmenuen.
  Indstillingen gemmes.
 4. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

 • Denne indstilling er kun tilgængelig for hovedkameraet.

Indstillinger for måling

 • Ansigt: Måler lysmængden på et ansigt og justerer eksponeringen, så ansigtet hverken er for mørkt eller for lyst
 • Center: Finder midten af billedet og indstiller eksponeringen ud fra motivets lysstyrke
 • Spot: Justerer eksponeringen for en meget lille del af motivet
 • Gennemsnit: Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen