Sådan tager du et foto eller optager en video

Dette afsnit forklarer de grundlæggende kamerahandlinger.

 1. Start kameraet.
  • Stryg (Ikon for Kamera) fra låseskærmen.
  • Tap på (Ikon for Kamera) i appskuffen.
  • Tryk to gange på til/fra-tasten. Søg efter og tap på [Indstillinger] > [System] > [Bevægelser] > [Åbn kamera], og tap derefter på kontakten for at aktivere denne funktion.
 2. Stryg på skærmen for at vælge en foto- eller videotilstand.
 3. Tap på lukkerknappen.

Tip!

 • Sørg altid for, at objektiverne er rene. Et fingeraftryk eller en smule snavs kan forringe fotoets kvalitet.
 • Brug selvudløseren, når du skal bruge ekstra tid til at forberede dig, for at undgå slørede fotos.
 • Tjek ofte enhedens hukommelsesstatus. Fotos og videoer i høj opløsning forbruger mere hukommelse.
 • Du kan scanne QR-koder.

Bemærk!

 • Bemærk, at visse funktioner muligvis ikke er tilgængelige, afhængigt af indstillingerne.

Lukkerknap

Lukkerknappen bruges forskelligt afhængigt af optagetilstanden og de aktiverede funktioner.

 • (Optageknap): Tag et foto

 • (Startknap): Optag en video/Genoptag optagelse

 • (Pauseikon): Sæt en video på pause

 • (Stopknap): Stop optagelse af en video

 • (Ikon for selvudløser slået til): Selvudløser er aktiveret

 • (Ikon for trykoptagelse slået til): Trykoptagelse er aktiveret

 • (Ikon for aktiveret trykoptagelse og selvudløser): Trykoptagelse og Selvudløser er aktiveret