Indstilling af den rette fokus

Kameraet indstiller automatisk fokus og registrerer ansigter i alle optagetilstande.

Billede af indstilling af fokus

Automatisk fokusering

 1. Når du bruger hovedkameraet, skal du tappe på det område, hvor du vil fokusere.
  (Ikon for Indstil fokus) vises, og kameraet fokuserer på det område, der tappes på.
  Tap på skærmen for at ændre fokusområdet.
 2. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

 • Denne indstilling afhænger af den valgte optagetilstand.

Indstilling af fokusafstand

 1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
 2. Tap på (Ikon for Indstil fokus).
 3. Træk skyderen for at justere fokusafstanden.
  Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på (Ikon for Manuel tilstand).
 4. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Bemærk!

 • Fokusafstandsindstillingen er kun tilgængelig ved brug af hovedkameraet.
 • Fokusafstandsindstillingen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af den valgte optagetilstand.

Indstilling af fokus ved at berøre søgeren

Du kan vælge et motiv, som der skal fokuseres på, ved at berøre det i søgeren. Der er flere indstillinger, som kameraet justerer automatisk, når du berører søgeren.

 1. Mens du bruger kameraet, skal du tappe på [Tilstand] >  (Ikon for Manuel tilstand).
 2. Tap på (Ikon for Indstillinger) > [Berør for at justere], og vælg derefter [Kun fokus] eller [Fokus og lysstyrke].
  • Kun fokus: Fokuserer automatisk på den specificerede position.
  • Fokus og lysstyrke: Fokuserer automatisk på den specificerede position og justerer lysstyrken.
 3. Luk indstillingsmenuen.

  Indstillingen gemmes.