Hvidbalance

Hvidbalance justerer farvebalancen for de omgivende lysforhold.

Hvidbalancen justeres automatisk, når der tages fotos og videoer. I tilstanden Manuelt kan du justere hvidbalancen manuelt.

  1. Tap på [Tilstand] > (Ikon for Manuel tilstand), når du bruger kameraet.
  2. Tap på [WB], og vælg en af de forudindstillede værdier for lysforhold, f.eks. (Ikon for Hvidbalance ved overskyet).
    Hvis du vil skjule eller vise indstillingsmenuen, skal du tappe på (Ikon for Manuel tilstand).
  3. Tap på lukkerknappen for at tage et foto.

Indstillinger for hvidbalance

  • (Ikon for automatisk hvidbalance): Juster farvebalancen automatisk

  • (Ikon for Hvidbalance ved overskyet): Juster farvebalancen til en overskyet himmel

  • (Ikon for hvidbalance ved dagslys): Juster farvebalancen til udendørs brug i solskin

  • (Ikon for hvidbalance ved fluorescerende lys): Juster farvebalancen til fluorescerende lys

  • (Ikon for skinnende hvidbalance): Juster farvebalancen for varme lysforhold, f.eks. under en lyspære