Funktionsmenuindst.

Du kan tildele de funktioner, som skal kaldes frem, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen.

  1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Funktionsmenuindst.] → indstil en funktion på den ønskede plads.
    • De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.