Optagelse af stillbilleder med en højere opløsning (Multiopt. pixelskift)

Du kan oprette billeder med en højere opløsning, end det er muligt med almindelig optagelse, ved at optage fire RAW-billeder og derefter kombinere dem på en computer. Dette er praktisk ved optagelse af ubevægelige motiver som fx kunst og arkitektur.

Vælg MENU (Netværk) → [Kont. m, smartphone][Kont. m, smartphone][Fra] på forhånd.

 1. MENU (Opsætning) → [USB-tilslutning] [Fjern-pc].
 2. Tilslut kameraet til en computer med et USB-kabel, og start derefter Imaging Edge (Remote) på computeren.
 3. Fastgør kameraet vha. et stativ. Udfør [Multiopt. pixelskift] ved hjælp af Imaging Edge (Remote).
  Kameraet optager fire RAW-billeder med det valgte interval. Billederne gemmes på computeren sammen med det kombinerede billede.
  • Prøv at undgå kamerarystelser eller sløring af motivet.
  • De fire RAW-billeder optages med de samme indstillinger. Du kan ikke ændre indstillingerne under intervallet mellem optagelserne.
  • Du kan annullere optagelsen ved at trykke på midten af kontrolhjulet under intervallet mellem optagelserne.
  • Hvis du ikke anvender en blitz (sælges separat), skal du vælge 0,5 sekunder som optagelsesintervallet i Imaging Edge (Remote). Hvis du anvender en blitz, skal du angive intervallet i overensstemmelse med opladningstiden for din blitz. (Optagelsesintervallet kan indstilles til 0,5 sekunder, hvis kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 1.10 eller senere.)
  • Blitzsynkroniseringshastigheden er 1/13 sekund. Når [Ekspon.trin] er indstillet til [0,5 EV], kan lukkerhastigheden ikke indstilles hurtigere end 1/10 sekund.
  • Angående teknikker til [Multiopt. pixelskift] skal du se den følgende supportside.
   http://www.sony.net/psms/

Tip!

 • Du kan også udføre [Multiopt. pixelskift] uden brug af Imaging Edge (Remote). Vælg MENU (Kamera- indstillinger1) → [Multiopt. pixelskift], indstil optageintervallet, og udfør derefter optagelse. Du kan importere de fire optagede RAW-billeder til computeren og kombinere dem med Imaging Edge (Viewer). Hvis du ikke vil anvende Imaging Edge (Remote) til optagelse, skal du bruge en trådløs fjernbetjening (sælges separat) eller [Selvudløser]-funktionen for at undgå kamerarystelser og motivsløring.

Bemærk!

 • Hvis der opstår kamerarystelser og motivsløring, kan RAW-billeder optaget med [Multiopt. pixelskift] muligvis ikke kombineres korrekt. Hvis en i nærheden person eller genstand bevæger sig, selv når motivet forbliver ubevægeligt, kan RAW-billeder muligvis ikke kombineres korrekt, på grund af at belysningen af motivet kan ændres.
 • RAW-billeder optaget med [Multiopt. pixelskift] kan ikke kombineres med kameraet. Brug Imaging Edge (Viewer) til at kombinere billederne.
 • I [Multiopt. pixelskift] er visse indstillinger låst som følger:
  • [Filformat]: [RAW]
  • [RAW-filtype]: [Ukomprimeret]
  • [Lydløs optagelse]: [Til]
 • I [Multiopt. pixelskift] kan du ikke udføre bulb-optagelse.
 • Hvis optagelse er indstillet til en anden tilstand end P/A/S/M, kan du ikke udføre [Multiopt. pixelskift].
 • Hvis du anvender en monteringsadapter (LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3 eller LA-EA4), kan optagelsesintervallet muligvis være længere.