JPEG-billedstr. (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [JPEG-billedstr.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til 3:2
L: 42M 7952×5304 pixels
M: 18M 5168×3448 pixels
S: 11M 3984×2656 pixels

Når [Format] er indstillet til 16:9
L: 36M 7952×4472 pixels
M: 15M 5168×2912 pixels
S: 8,9M 3984×2240 pixels


Under optagelse i et format svarende til APS-C

Når [Format] er indstillet til 3:2
L: 18M 5168×3448 pixels
M: 11M 3984×2656 pixels
S: 4,5M 2592×1728 pixels

Når [Format] er indstillet til 16:9
L: 15M 5168×2912 pixels
M: 8,9M 3984×2240 pixels
S: 3,8M 2592×1456 pixels

Bemærk!

  • Når [Filformat] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til "L".