Antal billeder, som kan optages

Når du sætter et hukommelseskort ind i kameraet og sætter ON/OFF (Strøm)-kontakten til "ON", vises det antal billeder, som kan optages (hvis du fortsætter med at optage med de aktuelle indstillinger), på skærmen.

Bemærk!

  • Når "0" (antallet af optagbare billeder) blinker orange, er hukommelseskortet fuldt. Udskift hukommelseskortet med et andet, eller slet billeder fra det aktuelle hukommelseskort.
  • Når "NO CARD" blinker orange, betyder det, at der ikke er sat noget hukommelseskort i. Indsæt et hukommelseskort.

Antallet af billeder som kan optages på et hukommelseskort

Tabellen nedenfor viser det omtrentlige antal billeder, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette kamera. Værdierne er defineret vha. Sony-standardhukommelseskort til testning.

Værdierne kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og typen af anvendt hukommelseskort.

[JPEG-billedstr.]: [L: 42M]
[Format]: [3:2]*1

(Enheder: Billeder)

Filformat/ JPEG-kvalitet 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 770 3100 6200 24500
Fin 520 2100 4200 16500
Ekstra fin 270 1050 2150 8700
RAW og JPEG (Komprimeret RAW)*2 130 520 1050 4200
RAW (Komprimeret RAW) 170 700 1400 5600
RAW og JPEG (Ukomprimeret RAW)*2 75 300 600 2400
RAW (Ukomprimeret RAW) 88 355 710 2850

*1Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end de antal, der er vist i tabellen ovenfor. (undtagen når der er valgt [RAW])

*2 [JPEG-kvalitet] når der er valgt [RAW og JPEG]: [Fin]

Bemærk!

  • Selvom antallet af billeder, som kan optages, er højere end 9999 billeder, vises der "9999".
  • De viste antal er for brug af et Sony-hukommelseskort.