LA-EA1-/LA-EA3-fatningsadapter

Hvis du anvender LA-EA1-fatningsadapteren (sælges separat) eller LA-EA3-fatningsadapteren (sælges separat), er de følgende funktioner til rådighed.

Optagelse i fuldt format:

LA-EA1: Ikke til rådighed

LA-EA3: Kun til rådighed med objektiver, som kan optage i fuldt format

Autofokus:
Kun til rådighed med SAM-/SSM-objektiver

AF-system:
Fasedetektion AF/Kontrast-AF

AF/MF-valg:
Kan ændres vha. betjeningskontakten på objektivet.

Fokustilstand:
Enkeltbilled-AF/Kontinuerlig AF*

*Denne indstilling er ikke til rådighed, når [AF-system] er indstillet til [Kontrast-AF].


  • Når du anvender en fatningsadapter, og kameraet er indstillet til filmtilstand, fungerer autofokus kun, når udløserknappen er trykket halvt ned eller når [AF til]-funktionen er aktiv.
  • Når der anvendes en fatningsadapter i filmtilstand, skal blænden justeres manuelt.

Tilgængeligt fokusområde:

Når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF]:
[Bred]/[Centrum]/[Fleksibelt punkt]

  • Alle typer fokusområder er til rådighed, når kameraets systemsoftware (firmware)-version er 2.00 eller senere.

Når [AF-system] er indstillet til [Kontrast-AF]:
[Bred]/[Zone]/[Centrum]/[Fleksibelt punkt]/[Udvidet fleksib. pkt.]

SteadyShot:
I kamerahus