Set fra oven/set fra siden

 1. Mærke for billedsensorposition
  • Billedsensoren er den sensor, som konverterer lys til et elektrisk signal. -mærket viser placeringen af billedsensoren. Når du måler den præcise afstand mellem kameraet og motivet, skal du se positionen af den vandrette linje.

  • Hvis motivet er tættere på end den mindste optagetilstand for objektivet, kan fokuseringen ikke bekræftes. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem motivet og kameraet.
 2. Højttaler
 3. (Mikrofon)-stik

  Når der er tilsluttet en ekstern mikrofon, slukkes den indbyggede mikrofon automatisk. Hvis den eksterne mikrofon er en type, som strømforsynes via stikket, forsynes strømmen til mikrofonen fra kameraet.

 4. (Blitzsynkronisering)-terminal
 5. (Hovedtelefoner)-stik
 6. HDMI-mikro-jackstik
 7. USB Type-C-terminal
 8. Opladelampe
 9. Multi/Mikro-USB-terminal*

  Denne terminal understøtter mikro-USB-kompatible enheder.

 10. Multiinterface-tilbehørssko*

  Visse tilbehør kan muligvis ikke komme helt ind og rager ud fra multiinterface-tilbehørsskoen bagtil. Men når tilbehøret når den forreste ende af skoen, er tilslutningen gennemført.

 11. Frigørelsesknap for tilstandsknaplås
 12. Tilstandsknap
 13. C2-knap (Brugertilpasningsknap 2)
 14. C1-knap (Brugertilpasningsknap 1)
 15. Eksponeringskompensationsvælger
 16. Kroge til skulderrem

  Monter begge remmens ender på kameraet.

 17. (N-mærke)
  • Dette mærke angiver berøringspunktet for tilslutning af kameraet og en smartphone med NFC-funktion.

  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 18. SLOT 1 (Hukommelseskortåbning 1)

  Understøtter kun SD-kort (kompatible med UHS-I og UHS-II)

 19. SLOT 2 (Hukommelseskortåbning 2)

  Understøtter SD-kort (kompatible med UHS-I og Memory Stick PRO Duo)


* For detaljer om kompatibelt tilbehør til multiinterface-tilbehørsskoen og Multi/Mikro-USB-terminalen skal du besøge Sony-websiden, eller konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.Tilbehør til tilbehørsskoen kan også anvendes. Der garanteres ikke for betjeninger med tilbehør fra andre producenter.

Bemærkninger om USB-terminaler

Du kan bruge enten USB Type-C-terminal eller Multi/Mikro-USB-terminal til strømforsyning, opladning af batteriet og USB-kommunikationer. Men du kan ikke udføre disse operationer med begge terminaler på samme tid.

 • Batteriets opladningstid ændres ikke i overensstemmelse med den terminal, som du bruger.
 • Du kan bruge tilbehør til Multi/Mikro-USB-terminalen, som f.eks en fjernbetjening (sælges separat), mens der forsynes strøm eller udføres optagelse med PC-fjernbetjening ved brug af USB Type-C-terminalen.

Bemærkninger om kabelbeskytteren

Brug kabelbeskytteren til at forhindre, at kablet afbrydes, når du optager billeder med kablet tilsluttet.


Sådan monteres kabelbeskytteren

 1. Før kablet gennem kabelbeskytteren.
 2. Åbn begge stikdæksler på skærmsiden og sæt kablet ind i et af stikkene.
 3. Sæt krogen på kabelbeskytteren ind i revnen under Multi/Mikro-USB-terminal (A).

  • Monter kabelbeskytteren som illustreret så det øverste stikdæksel passer ind i indhakket i kabelbeskytteren (B), og sæt derefter kloen på kabelbeskytteren ind i revnen ved siden af HDMI-mikrostikket.
 4. Tryk fastgørelsesskruen (C) ind og drej den for at fastgøre kabelbeskytteren.
 5. Sæt kablet i holderdelen og fastgør derefter kablet med fastgørelsesdrejeknappen (D).

  • Du kan trække det øverste stikdæksel ud af kabelbeskytteren og stabilisere dækslet under kablet som vist nedenfor.

Sådan fjernes kabelbeskytteren

Løsn fastgørelsesskruen. Tryk ned på den øverste del af kabelbeskytteren og træk den ud som illustreret.