Billedvinkel

Billedvinklen skifter til hvad der svarer til fuldt format eller APS-C/Super 35mm afhængigt af indstillingen af [APS-C/Super 35mm] og det monterede objektiv. Billedvinklen er også anderledes ved stillbilledoptagelse og filmoptagelse.

Billedvinkel svarende til fuldt format

(A) Når der optages stillbilleder (med [Format] indstillet til [3:2])

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til fuldt format i følgende situationer.

  • [Optagelse] under [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv, som kan optage i fuldt format.
  • [Optagelse] under [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Manuel], og [Optag.:manuel] er indstillet til [Fra].

Billedvinkel svarende til APS-C-format/Super 35mm

(A) Når der optages stillbilleder (med [Format] indstillet til [3:2])

(B) Når der optages film


Kameraet optager med en billedvinkel svarende til APS-C-format eller Super 35mm i følgende situationer. Billedvinklen bliver ca. 1,5 gange brændvidden angivet på objektivet

  • [Optagelse] under [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Auto], og der er monteret et objektiv dedikeret til APS-C-format.
  • [Optagelse] under [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Manuel], og [Optag.:manuel] er indstillet til [Til].

Bemærk!

  • Når [Optagelse] under [APS-C/Super 35mm] er indstillet til [Auto] under XAVC S 4K-filmoptagelse, svarer billedvinklen til ca. 1,5 gange den brændvidde, som angives på objektivet, uanset objektivtypen.