AF-system (stillbillede)

Indstiller fokusdetektionssystemet (Fasedetektion AF/Kontrast-AF), når du monterer et A-fatningsobjektiv vha. en LA-EA1/LA-EA3-fatningsadapter (sælges separat).

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [AF-system] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fasedetektion AF:
Fokuserer med Fasedetektion AF. Fokuseringshastigheden er hurtigere end i [Kontrast-AF]-tilstand, men fokuseringen er begrænset til inden for fokusområdet for fasedetektion.
Kontrast-AF:
Fokuserer altid med Kontrast-AF. Du kan fokusere overalt på skærmen, men fokuseringshastigheden er langsommere end i [Fasedetektion AF]-tilstand.

Bemærk!

  • Når [AF-system] er indstillet til [Kontrast-AF], er [Kontinuerlig AF] under [Fokustilstand] ikke til rådighed.
  • De følgende funktioner er ikke til rådighed, når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF]:
    • [Zone], [Udvidet fleksib. pkt.], og [AF-låsning] i [Fokusområde] (Alle typer fokusområder er tilgængelige, når kameraets systemsoftware (firmware)-version er 2.00 eller senere.)
    • [AF-låsning i midten]
  • Når [AF-system] er indstillet til [Fasedetektion AF], skifter [Prior. indstil. i AF-S] midlertidigt til [AF], selv hvis det er indstillet til [Afbalanceret vægtn.].