Blændefremfør. i AF (stillbillede)

Du kan reducere lyden fra blændefremføringen, når der optages vha. et kompatibelt objektiv.
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1) → [Blændefremfør. i AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard:
Anvender standard-blændefremføringssystemet.
Lydløs prioritet:
Ændrer blændefremføringssystemet for at prioritere stilhed, så lyden fra blændefremføringen er mere stille end i [Standard].

Bemærk!

  • Når [Lydløs prioritet] er valgt, kan fokuseringshastigheden blive langsommere, og det kan muligvis være sværere at fokusere på et motiv.
  • [Blændefremfør. i AF] er ikke til rådighed, når der anvendes et objektiv, som ikke er kompatibelt med denne funktion.