FTP-overførselsfunk.

Du kan opsætte billedoverførsel vha. en FTP-server eller overføre billeder til FTP-serveren. Grundlæggende viden om FTP-servere er nødvendig.

For detaljer skal du se "FTP Help Guide".
http://rd1.sony.net/help/di/ftp/h_zz/

  1. MENU(Netværk) → [FTP-overførselsfunk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

FTP-overførsel:
Tilslutter kameraet til netværket, og overfører billeder til FTP-serveren.
Vis FTP-resultat:
Viser resultaterne af den seneste FTP-overførsel.
Vælg FTP-server:
Vælger destinations-FTP-serveren.
FTP-server 1/FTP-server 2/FTP-server 3:
Opsætter FTP-server 1 – 3.