Afsp.hast. Interval

Indstiller afspilningshastigheden for stillbilleder under [Kont. afs. Interval].

Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 3.00 eller senere.

  1. MENU → (Afspil) → [Afsp.hast. Interval] → ønsket indstilling.

Tip!

  • Du kan også ændre afspilningshastigheden ved at dreje på den forreste vælger, bagerste vælger eller kontrolhjulet under [Kont. afs. Interval].