Strømforsyning fra en stikkontakt

Anvend en AC-adapter eller lignende til at optage og afspille billeder, mens strømmen forsynes fra en stikkontakt. Dette bevarer kameraets batteristrøm.

 1. Sæt batteriet ind i kameraet.
 2. Tilslut kameraet til stikkontakten med et USB-kabel og en AC-adapter eller lignende.

Bemærk!

 • Kameraet aktiveres ikke, hvis der ikke noget strøm tilbage på batteriet. Sæt et tilstrækkeligt opladet batteri ind i kameraet.
 • Hvis du anvender kameraet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt, skal du sørge for at ikonet, som viser, at strømforsyning via USB er i gang (), vises på skærmen.
 • Fjern ikke batteriet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Hvis du fjerner batteriet, slukker kameraet.
 • Fjern ikke batteriet, mens aktivitetslampen lyser. Dataene på hukommelseskortet kan muligvis blive beskadiget.
 • Så længe der er tændt for strømmen, lades batteripakken ikke op, selvom kameraet er tilsluttet til AC-adapteren eller lignende.
 • Under visse forhold forsynes strømmen muligvis midlertidigt fra batteripakken, selvom du anvender AC-adapteren eller lignende.
 • Fjern ikke USB-kablet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt. Inden du fjerner USB-kablet, skal du slukke for kameraet.
 • Afhængigt af kameraets og batteriets temperatur kan den kontinuerlige optagetid muligvis blive forkortet, mens der forsynes strøm fra en stikkontakt.
 • Når du anvender en mobiloplader som en strømkilde, skal du bekræfte, at den er fuldt opladet inden brug. Vær desuden opmærksom på den resterende strøm på mobilopladeren under brug.