Specialtast (stillbillede/film/afspilning)

Du kan tildele en ønsket funktion til en ønsket tast.

Visse funktioner er kun til rådighed, når de er tildelt til en brugertilpasset tast. Hvis du for eksempel tildeler [Øje-AF] til [Funk. af midterknap] for [Specialtast], kan du nemt genkalde [Øje-AF] ved blot at trykke på midten af kontrolhjulet under optagelse.

 1. MENU(Kamera- indstillinger2) → [Specialtast], [Specialtast] eller [Specialtast].
 2. Vælg den tast, som du ønsker at tildele funktionen på skærmen til valg til, og tryk på midten af kontrolhjulet.
  • De taster, som kan tildeles funktioner, afviger mellem [Specialtast], [Specialtast] og [Specialtast].
  • Du kan tildele de ønskede funktioner til de følgende taster.

   1. AF-ON-knap
   2. Brugertilpas. knap 3
   3. Brugertilpas. knap 2
   4. Brugertilpas. knap 1
   5. Funkt. af AEL-knap
   6. Funk. af midterknap
   7. Kontrolhjul/Ned-knap/Venstre knap-funk./Funkt. af højreknap
   8. Brugertilpas. knap 4
   9. Midterkn. multivælg.
   10. Fn/ knap
  • Du kan også tildele en optagefunktion til hold fokus-knappen på objektivet. Men visse objektiver har ikke nogen hold fokus-knap.
 3. Vælg den funktion som skal tildeles.
  • De funktioner, som kan tildeles, varierer afhængigt af tasterne.

Detaljer om menupunkt

Specialtast:
Indstiller den brugerdefinerede tastfunktion, skal anvendes ved optagelse af stillbilleder.
Specialtast:
Indstiller den brugerdefinerede tastfunktion, skal anvendes ved optagelse af film. Du kan tildele en anden funktion end den, der anvendes ved optagelse af stillbilleder.
Specialtast:
Indstiller den brugerdefinerede tastfunktion til brug ved afspilning af billeder.