Indsætning/fjernelse af batteriet

  1. Åbn batteridækslet.

  2. Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

  3. Luk dækslet.

For at oplade batteripakken mens den er indsat i kameraet

Sluk kameraet, og tilslut derefter kameraet til en computer eller lignende vha. et USB-kabel.

Hvis kameraet er tændt, kan du bruge kameraet med strøm fra computeren osv., men batteripakken oplades ikke.

Brug det medfølgende USB Type-C-kabel eller et kabel, som er kompatibelt med USB-specifikationen.

Sådan fjernes batteriet

Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet. Skub derefter på låsemekanismen (A) og fjern batteripakken. Pas på ikke at tabe batteriet.