Funktionsring (Obj.)

Du kan vælge, hvilke af følgende funktioner der skal tildeles til funktionsringen på objektivet: effektassisteret fokusering (effektfokus) eller ændring af visningsvinklen mellem fuldt billede og APS-C/Super 35 mm (kun til rådighed sammen med kompatible objektiver).
Denne funktion kan anvendes, når kameraets systemsoftware (firmware) er ver. 2.00 eller senere.


Se i den betjeningsvejledning der fulgte med objektivet angående detaljer.

  1. MENU (Kamera- indstillinger2) → [Funktionsring (Obj.)] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Powerfokus:
Fokuseringspositionen flytter mod uendelig, når du drejer funktionsringen til højre. Fokuseringspositionen flytter til den nærmere afstand, når du drejer funktionsringen til venstre.
/Fu. form.-valg:
Synsvinklen skifter mellem fuldt billede og APS-C/Super 35 mm, når der drejes på funktionsringen.
  • Synsvinklen skifter uanset den retning, som du drejer funktionsringen i.