USB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

  1. MENU (Opsætning) → [USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der forsynes strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.
Fra:
Der forsynes ikke strøm til produktet via et USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

Bemærk!

  • Sæt batteriet ind i produktet for at forsyne strøm via USB-kablet.