Forside

 1. ON/OFF (Strøm)-kontakt/Udløserknap
 2. Forreste vælger

  Du kan hurtigt justere indstillingerne for hver enkelt optagetilstand.

 3. Infrarød fjernbetjeningssensor
 4. Objektivfrigørelsesknap
 5. Wi-Fi/Bluetooth-antenne (indbygget)
 6. Mikrofon

  Dæk ikke denne del til ved filmoptagelse. Dette kan medføre støj eller sænke lydstyrken.

 7. AF-lampe/Selvudløserlampe

  Når objektivet er fjernet

 8. Monteringsindeks
 9. Billedsensor*
 10. Fatning
 11. Objektivkontakter*


* Rør ikke direkte ved disse dele.