Før. fokusforstør. (stillbillede)

Indstiller den første forstørrelsesgrad ved brug af [Fokusforstørrelse]. Vælg en indstilling, som vil hjælpe dig med at komponere dit billede.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Før. fokusforstør.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Optagelse i fuldt format

x1.0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x6,2:
Viser et billede forstørret 6,2 gange.


APS-C/Super 35mm-formatoptagelse

x1.0:
Viser billedet med den samme forstørrelse som optageskærmen.
x4,0:
Viser et billede forstørret 4,0 gange.