Søgerlysstyrke

Når der anvendes en elektronisk søger, justerer dette produkt lysstyrken i den elektroniske søger i henhold til det omgivende miljø.

  1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Justerer lysstyrken automatisk.
Manuel:

Vælger lysstyrken for den elektroniske søger inden for området fra –2 til +2.