Wi-Fi beállítások: SSID/Jelsz. vissza.

A készülék azokkal az eszközökkel osztja meg a [Küldés okostelefonra] és az [Kapcsolat] funkció csatlakozási információit, amelyekhez csatlakozási engedéllyel rendelkezik. Ha módosítani akarja, hogy melyik eszköz csatlakozhat, állítsa alaphelyzetbe a csatlakozási információkat.

  1. MENU(Hálózat) → [Wi-Fi beállítások][SSID/Jelsz. vissza.][OK].

Megjegyzés

  • Ha a csatlakozási információk alaphelyzetbe állítása után a készüléket okostelefonhoz csatlakoztatja, akkor újból meg kell adni az okostelefon beállításait.