Kézi expozíció

A zársebesség és a rekesznyílás tetszőleges beállításával a kívánt expozícióval fényképezhet.

 1. Állítsa az üzemmódtárcsát M (Kézi expozíció) állásba.
 2. Az első tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt rekeszértéket.
  A hátsó tárcsa forgatásával válassza ki a kívánt zársebességet.
  • Az első/hátsó tárcsa beállítását a következőképpen módosíthatja MENU (Felvétel beállítások2) → [Tárcsa beállítása].
  • Kézi expozíció módban az [ISO] opciót [ISO AUTO] értékre is állíthatja. Az ISO érték automatikusan módosul a beállított rekeszértéknek és zársebességnek megfelelő expozíció elérése érdekében.
  • Ha az [ISO] opció beállítása [ISO AUTO], az ISO érték kijelzésének villogása mutatja, ha a beállított értékkel nem érhető el megfelelő expozíció. Ilyen esetben módosítsa a zársebességet vagy a rekesz értéket.
  • Ha az [ISO] opció beállítása nem [ISO AUTO], ellenőrizze az expozíciós értéket az MM (kézi fénymérés) funkcióval*.
   + irányba: a képek világosabbá válnak.
   - irányba: a képek sötétebbé válnak.
   0: a készülék által végzett elemzésnek megfelelő expozíció

   *A megfelelő expozícióhoz pluszban/mínuszban kellő értéket mutatja. Egy numerikus érték jelenik meg a képernyőn és egy mérce jelzés a keresőben.

 3. Állítsa be a fókuszt, és fényképezze le a témát.

Tipp

 • Az AEL gomb lenyomva tartása közben az első/hátsó tárcsa elfordításával anélkül módosíthatja a zársebesség és a rekesznyílás (F-érték) kombinációját, hogy módosulna a beállított expozíciós érték. (Kézi korrekció)

Megjegyzés

 • A kézi fénymérés kijelzése nem jelenik meg, ha az [ISO] beállítása [ISO AUTO].
 • Ha a környezeti fény mennyisége meghaladja a kézi fénymérés funkció mérési tartományát, a kézi fénymérés kijelzés villogni kezd.
 • A SteadyShot figyelmeztető jelzés nem jelenik meg kézi expozíció üzemmódban.
 • A képernyőn megjelenő kép világossága eltérhet a rögzített kép tényleges világosságától.