Irányítás o.telefonnal

Beállíthatja a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakoztatásának feltételeit.

  1. MENU (Hálózat) → [Irányítás o.telefonnal] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Irányítás o.telefonnal:
Beállíthatja, hogy akarja-e a fényképezőgépet egy okostelefonhoz csatlakoztatni Wi-Fi-kapcsolattal. ([Be]/[Ki])
Kapcsolat:
Megjeleníti, hogy mi az a QR code vagy SSID, amellyel a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakozik.
Mindig kapcsolódik:
Beállíthatja, hogy a fényképezőgép okostelefonhoz csatlakoztatva maradjon-e. Ha itt a [Be] opciót választja, akkor a fényképezőgép mindig az okostelefonhoz csatlakoztatva marad, ha egyszer csatlakoztatja. Ha a [Ki] opciót választja, akkor a fényképezőgép csak akkor csatlakozik az okostelefonhoz, ha végrehajtják a csatlakoztatási eljárást.

Megjegyzés

  • A [Mindig kapcsolódik] opció [Be] beállítása esetén a készülék több energiát igényel, mint a [Ki] beállítás mellett.