Tart. h. elér. beáll.

A PlayMemories Mobile alkalmazással helyinformációkat kérhet le egy okostelefonról, ami Bluetooth-kommunikációval csatlakozik a fényképezőgéphez. Fényképezéskor rögzítheti a lekért helyinformációkat.

Előkészületek

Ha használni szeretné a fényképezőgép helyinformációkat a felvételhez kapcsoló funkcióját, szüksége lesz a PlayMemories Mobile alkalmazásra.

Ha nem jelenik meg a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” a PlayMemories Mobile kezdőlapján, akkor előbb az alábbi lépéseket kell végrehajtania.

 1. Telepítse a PlayMemories Mobile szoftvert az okostelefonra.

  • A PlayMemories Mobile alkalmazást az okostelefon alkalmazástárjából tudja telepíteni. Ha már telepítve van az eszközre az alkalmazás, frissítse a legújabb verzióra.
 2. A fényképezőgép [Küldés okostelefonra] funkciójával töltsön át egy már rögzített képet az okostelefonra.

  • Ha már áttöltött egy fényképezőgéppel készített képet az okostelefonra, a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés megjelenik az alkalmazás kezdőlapján.

Kezelési lépések

: Az okostelefonon végzett műveletek

: A fényképezőgépen végzett műveletek

 1. : Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth-funkció.

  • Ne hajtsa végre az okostelefon beállító-képernyőjén felkínált Bluetooth párosítási műveletet! A 2–7. lépésben a párosítási művelet végrehajtása a fényképezőgép és a PlayMemories Mobile alkalmazás használatával történik.
  • Ha véletlenül végrehajtotta a párosítási műveletet az okostelefon beállító-képernyőjén az első lépésben, akkor vonja vissza a párosítást, majd a 2–7. lépést követve végezze el a párosítást a fényképezőgép és a PlayMemories Mobile alkalmazás használatával.
 2. : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU(Hálózat) → [Bluetooth beállítás.][Bluetooth funkció] [Be].

 3. : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU(Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] [Összepárosítás].

 4. : Indítsa el a PlayMemories Mobile programot az okostelefonon, és koppintson a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” lehetőségre.

  • Ha a „Tartózkodási hely adatok kapcsolat” jelzés nem jelenik meg, előbb végezze el a fenti „Előkészületek” rész lépéseit.

 5. : Aktiválja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] lehetőséget a PlayMemories Mobile [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjén.

 6. : A PlayMemories Mobile alkalmazás [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] beállító-képernyőjének utasításait követve válassza ki a fényképezőgépet a listából.

 7. : Válassza az [OK] lehetőséget, ha üzenet jelenik meg a fényképezőgép képernyőjén.

  • A fényképezőgép és a PlayMemories Mobile párosítása készen van.
 8. : A fényképezőgépen válassza a következőt: MENU (Hálózat) → [Tart. h. elér. beáll.] [Tart. helyadat elérés.] [Be].

  • A (helyinformációk lekérése ikon) megjelenik a fényképezőgép képernyőjén. Az okostelefon GPS-vevőjével stb. szerzett helyinformációkat fényképezéskor rögzíti a készülék.

A menüelem részletei

Tart. helyadat elérés.:
Beállíthatja, hogy lekérje-e a készülék a helyinformációkat a hozzá kapcsolódott okostelefonból.
Auto. időkorrekció:
Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított dátumának korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.
Auto. terület beállít.:
Beállíthatja, hogy kéri-e a fényképezőgép beállított területének korrigálását a hozzá kapcsolódott okostelefon adatai alapján.

A helyinformációk lekérésekor megjelenő ikonok

(Helyinformációk lekérése): A fényképezőgép lekéri a helyinformációkat.

(A helyinformációkat nem lehet lekérni): A fényképezőgép nem tudja lekérni a helyinformációkat.

(Bluetooth-kapcsolat elérhető): az okostelefonnal létrejött a Bluetooth-kapcsolat.

(Bluetooth-kapcsolat nem elérhető): az okostelefonnal nem jött létre a Bluetooth-kapcsolat.

Tipp

 • A készülék akkor is le tudja kérni a helyinformációkat a kapcsolódó okostelefonból, ha azon fut a PlayMemories Mobile, de a képernyője ki van kapcsolva. Ha viszont a fényképezőgép egy ideig ki volt kapcsolva, akkor előfordulhat, hogy a helyinformációkat a fényképezőgép az újbóli bekapcsolást követően azonnal nem képes hozzáadni. Ebben az esetben a helyinformációk azonnal csatolva lesznek, ha megnyitja a PlayMemories Mobile képernyőt az okostelefonon.
 • Ha a PlayMemories Mobile nem fut, mert például az okostelefon újra lett indítva, a helyinformációk lekérésének helyreállításához indítsa el a PlayMemories Mobile alkalmazást.
 • Ha a helyinformációkat lekérő funkció nem működik megfelelően, olvassa el az alábbi megjegyzéseket, és végezze el újra a párosítást.
  • Ellenőrizze, hogy aktiválva van-e az okostelefonon a Bluetooth funkció.
  • Ellenőrizze, hogy a fényképezőgép nem csatlakozik-e más eszközökhöz a Bluetooth funkcióval.
  • Győződjön meg róla, hogy a [Repülési mód] beállítása a fényképezőgépen [Ki].
  • Törölje a PlayMemories Mobile programban a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
  • Futtassa le a fényképezőgépen a [Hálózat beáll. vissza.] parancsot.
 • Az alábbi támogatási oldalon részletesebb útmutatást talál.
  https://www.sony.net/iem/btg/

Megjegyzés

 • A fényképezőgép inicializálásakor a párosítási információk is törlődnek. A párosítás megismétlése előtt törölje a PlayMemories Mobile programban a fényképezőgépre vonatkozó párosítási információkat.
 • A készülék a helyinformációkat nem rögzíti, amikor azokat nem lehet lekérni, mert például a Bluetooth-kapcsolat megszakadt.
 • A fényképezőgép akár 15 Bluetooth-eszközzel is párosítható, de csak egy okostelefonból tudja lekérni a helyinformációkat. Ha másik okostelefonból akarja lekérni a helyinformációkat, kapcsolja ki a már kapcsolódó okostelefon [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] funkcióját.
 • Ha a Bluetooth-kapcsolat instabil, távolítson el minden akadályt – például embereket, fémtárgyakat – a fényképezőgép és az okostelefon közötti területről.
 • A fényképezőgép és az okostelefon párosításához használja a [Tartózkodási hely adatok kapcsolat] menüt a PlayMemories Mobile programban.
 • Ha használni szeretné a helyinformációkat lekérő funkciót, állítsa a [Bluetooth távirányító] opciót [Ki] értékre.

Támogatott okostelefonok

 • Android okostelefonok: Android 5.0 vagy újabb és Bluetooth 4.0 vagy újabb verzióval kompatibilis*

 • iPhone/iPad: iPhone 4S vagy újabb/iPad 3. generáció vagy újabb

*A legfrissebb információkért látogasson el a támogatási honlapra.

*A Bluetooth verziójának megállapításában segítséget nyújthat az okostelefon-típus honlapja.