Bluetooth beállítás.

A fényképezőgép és egy okostelefon vagy egy Bluetooth távvezérlő Bluetooth kapcsolaton keresztüli csatlakozásának beállításait szabályozza.
Itt talál további információkat, ha a helyinformációkat közlő összeköttetés használata céljából párosítani akarja a fényképezőgépet és az okostelefont: „Tart. h. elér. beáll.”.

Ha Bluetooth távvezérlőt akar használni, és emiatt párosítást akar végezni, a „Bluetooth távirányító” részben talál további információkat.

  1. MENU (Hálózat) → [Bluetooth beállítás.] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Bluetooth funkció (Be/Ki):
Beállíthatja, hogy aktiválva legyen-e a fényképezőgép Bluetooth funkciója.
Összepárosítás:
Megjeleníti azt a képernyőt, amely a fényképezőgépnek egy okostelefonnal vagy egy Bluetooth távvezérlővel történő párosítására szolgál.
Eszköz cím megjel.:
Megjeleníti a fényképezőgép BD címét.