Fókuszmező

A fókuszálási terület kiválasztására szolgál. Akkor használja ezt a funkciót, ha az automatikus fókusz üzemmódban nehéz megfelelően fókuszálni.

 1. MENU (Felvétel beállítások1) → [Fókuszmező] → kívánt beállítás.

A menüelem részletei

Széles :
Automatikusan a képernyőt teljes szélességében kitöltő témára fókuszál. Ha állókép felvételi üzemmódban félig lenyomja az exponáló gombot, zöld keret jelenik meg a fókuszban lévő terület körül.
Terület :
Válasszon egy zónát a képernyőn, amire a fókuszt irányítani akarja, és a készülék automatikusan kiválasztja a fókuszmezőt.
Közép :
Automatikusan a kép közepén lévő tárgyra fókuszál. A fókuszrögzítés funkcióval együtt használva elérheti a kívánt kompozíciót.
Rugalm. pontsz :
Lehetővé teszi a fókuszkeret ráállítását a képernyő kívánt pontjára, és a nagyon kis tárgyakra vagy egy szűk területre való fókuszálást.
Kiterj. rugalm. pont. :
Ha a készüléknek nem sikerül a kiválasztott egyetlen pontra fókuszálnia, a fókusz beállításához a rugalmas pont körüli fókuszpontokat használja másodlagos prioritási területként.
AF tartás :
Ha az exponáló gombot félig lenyomva tartja, a készülék a kiválasztott autofókusz területen belül követi a tárgyat. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a [Fókusz mód] beállítása [Folyamatos AF]. Vigye a kurzort a [Fókuszmező] beállítóképernyőn az [AF tartás] lehetőségre, majd a vezérlőkerék bal/jobb oldalával válassza ki a követni kívánt mezőt. A követés kiindulási területét úgy is a kívánt pontra tudja vinni, hogy a területet zónának, rugalmas pontnak vagy kiterjesztett rugalmas pontnak jelöli ki.


Példák a fókuszkeret megjelenésére

A fókuszkeret az alábbiak szerint változik.


Nagyobb területre fókuszáláskor

Kisebb területre fókuszáláskor

 • Ha a [Fókuszmező] beállítása [Széles] vagy [Terület], a fókuszkeret a témától és a helyzettől függően váltakozhat a „Nagyobb területre fókuszáláskor” és a „Kisebb területre fókuszáláskor” megjelenő között.
 • Ha A-mount objektívet csatlakoztat felszerelési adapter (LA-EA1 vagy LA-EA3) segítségével (külön megvásárolható), és az [AF rendszer] beállítása [Fázisérzékelő AF], a „Kisebb területre fókuszáláskor” cím alatt ismertetett fókuszkeret jelenhet meg.

Ha a készülék a képernyő teljes tartománya alapján automatikusan beállította a fókuszt

 • Optikai zoomon kívüli zoom funkció használata esetén érvénytelenné válik a [Fókuszmező] beállítása, és a fókuszkeret pontozott vonallal jelenik meg. Az automatikus fókusz a középső területre és annak környékére helyezi a hangsúlyt.


A fókuszmező áthelyezése

 • [Rugalm. pontsz], [Kiterj. rugalm. pont.] vagy [Terület] beállítás esetén a fókuszmezőt a multiszelektor használatával áthelyezheti. Ha a [Fókusz norma] funkciót a multiszelektor közepéhez rendeli, utána a multiszelektor közepének megnyomásával a fókuszkeretet visszaviheti a képernyő közepére.
 • A fókuszkeretet a képernyőn megérintve és elhúzva gyorsan mozgathatja. Előbb állítsa az [Érintő Vezérlés] opciót [Be] értékre.

Tipp

 • Alapértelmezés szerint a [Fókuszmező] funkció a C2 gombhoz van társítva.

Megjegyzés

 • A [Fókuszmező] rögzített értéke [Széles] az alábbi esetekben:
  • [Intelligens autom.]
  • [Jelenet]
 • Előfordulhat, hogy folyamatos felvételkészítés közben vagy az exponáló gomb megállás nélküli teljes lenyomása esetén az fókuszmező nincs megvilágítva.
 • Az üzemmódtárcsa (Mozgókép) vagy beállításában, illetve mozgóképfelvétel esetén az [AF tartás] nem választható a [Fókuszmező] alatt.
 • Ha az [Alanyfelismerés] az [Arc/Szem AF beállít.] alatt [Állat] értékre van beállítva, az [AF tartás] lehetőség nem választható a [Fókuszmező] beállításaként.