Behívás (Felvétel beállítások1/Felvétel beállítások2)

Lehetővé teszi a fényképezést a gyakran használt üzemmódok vagy a [ / Memória] funkcióval korábban megadott fényképezőgép-beállítások előhívásával.

  1. Állítsa az üzemmódtárcsát 1, 2 (Memória behívás) állásba.
  2. Nyomja meg a vezérlőkerék közepét a nyugtázáshoz.
    • A tárolt módokat és beállításokat a következőképpen is előhívhatja: MENU → (Felvétel beállítások1) → [ / Behívás].

Tipp

  • Ha elő akarja hívni az eltárolt beállításokat a memóriakártyáról, állítsa az üzemmódtárcsát 1, 2 (Memória behívás) állásba, majd a vezérlőkerék jobb vagy bal oldalának megnyomásával válassza ki a kívánt számot.
  • A memóriakártyára eltárolt beállítások előhívása arról a memóriakártyáról történik, amelynek nyílását a [Adathord. kivál.] beállítással megadta. A következőképpen ellenőrizheti a memóriakártya-nyílást: MENU → (Felvétel beállítások1) → [Adathord. kivál.].
  • A fényképezőgép képes az ugyanolyan készülékmodell használatával memóriakártyára tárolt beállítások előhívására.

Megjegyzés

  • Ha a fényképezési beállítások megadása után válik aktívvá a [ / Behívás], akkor a tárolt beállítások élveznek elsőbbséget, és az eredeti beállítások érvénytelenné válhatnak. Fényképezés előtt ellenőrizze a képernyőn látható jelzéseket.