Arc/Szem AF beállít.

Ezzel a funkcióval lehet meghatározni, hogy a fókuszálásban elsőbbséget kapjanak-e az arcok vagy szemek.

Ez a funkció csak akkor használható, ha a fényképezőgép rendszerszoftvere (firmware) 3.00 vagy újabb verziójú.

 1. MENU(Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.] → kívánt beállítási tétel.

A menüelem részletei

Arc/szemelővál. AF:
Beállíthatja, hogy aktív autofókusz esetén a készülék felismerje-e a fókuszmezőben az arcokat vagy a szemeket, és a szemekre fókuszáljon-e (Szem AF). ([Be]/[Ki])
Alanyfelismerés:
Kiválasztja a felismerendő objektumot.
[Ember]: Emberi arcok/szemek felismerése.
[Állat]: Állati szemek felismerése. A készülék az állatarcokat nem ismeri fel.
Arcfel. keret megjel.:
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e az arcfelismerési keret emberi arc észlelése esetén. ([Be]/[Ki])
Állatszemkeret megj.:
Beállíthatja, hogy megjelenjen-e a szemfelismerési keret állati szem észlelése esetén. ([Be]/[Ki])


Arcfelismerési keret

Amikor a készülék arcot észlel, szürke arcfelismerési keret jelenik meg. Ha a készülék úgy értékeli, hogy engedélyezett az automatikus fókuszállítás, akkor az arcfelismerési keret fehér színűre vált.
Ha az [Arc Regisztráció] funkcióval beállította az arcok elsőbbségi sorrendjét, a készülék automatikusan kiválasztja a legnagyobb elsőbbséget élvező arcot, és az azt jelölő arcfelismerési keret fehér színűre vált. A regisztrált arcokat jelölő többi arcfelismerési keret lilás vörösre vált.


Szemfelismerési keret

Fehér szemfelismerési keret jelenik meg szem érzékelése esetén, és a beállítások függvényében a fényképezőgép megállapítja, hogy lehetséges-e az automatikus fókuszálás.

A szemfelismerési keret a következőképpen jelenik meg, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].


[Szem AF] egyéni gombbal

A Szem AF funkciót úgy is használhatja, hogy a [Szem AF] funkciót egyéni gombhoz rendeli. A fényképezőgép az adott gomb lenyomva tartása közben a szemekre fókuszál. Ez akkor hasznos, ha átmenetileg a teljes képre akarja alkalmazni a Szem AF funkciót, függetlenül a [Fókuszmező] beállításától.
Ha például a [Fókuszmező] beállítása [Rugalm. pontsz], és azt szeretné, hogy a fényképezőgép egy fókuszkereten kívül eső szemre fókuszáljon, a [Szem AF] funkcióhoz rendelt egyéni gomb megnyomásával a [Fókuszmező] beállítás módosítása nélkül alkalmazhatja a Szem AF funkciót.

 1. MENU → (Felvétel beállítások2) → [Egyéni gomb] → kívánt gomb, majd rendelje hozzá a [Szem AF] funkciót a gombhoz.
 2. MENU → (Felvétel beállítások1) → [Arc/Szem AF beállít.][Alanyfelismerés] → kívánt beállítás.
 3. Irányítsa a fényképezőgépet a személy vagy állat arcára, és nyomja meg azt a gombot, amelyhez a [Szem AF] funkciót rendelte.
 4. A gomb lenyomva tartása közben nyomja meg az exponáló gombot.


Tipp

 • Ha azt akarja, hogy az arc vagy a szemek befókuszálása után idővel eltűnjön az arc- vagy szemfelismerési keret, állítsa az [AF m. autom. eltünt.] opciót [Be] értékre.
 • Állati szemek felismeréséhez komponálja meg a képet úgy, hogy az állat orra és mindkét szeme a látószögbe essen.

Megjegyzés

 • Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Ember], az állati szemeket nem érzékeli a készülék. Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az emberi arcokat nem érzékeli a készülék.
 • Ha a [Jelenet] alatt a felvételi mód beállítása [Portré], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be], és az [Alanyfelismerés] opció rögzített értéke [Ember].
 • Ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat], az alábbi funkciók nem választhatók.
  • [AF tartás]
  • [Középső AF tartás]
  • [Arc.vál. t. fény. mód.]
  • [Regiszt. arcok első.]
 • Előfordulhat, hogy a [Szem AF] funkció nem működik jól az alábbi helyzetekben:
  • Ha a személy napszemüveget visel.
  • Ha haj takarja a szemet.
  • Ha kevés a fény, vagy ellenfény van.
  • Ha csukva vannak a szemek.
  • Ha az alany árnyékban van.
  • Ha az alany nincsen fókuszban.
  • Ha az alany túl sokat mozog.
 • Ha az alany túl sokat mozog, akkor előfordulhat, hogy a felismerési keret nem jól jelenik meg a szemeken.
 • A körülményektől függően előfordulhat, hogy a szemeket nem lehet befókuszálni.
 • Ha a fényképezőgép nem tud az emberi szemekre fókuszálni, helyette az arcot érzékeli, és arra fókuszál. A fényképezőgép nem tud szemekre fókuszálni, ha nem ismert fel emberi arcot.
 • A körülményektől függően előfordulhat, hogy a készülék nem észlel arcokat, vagy véletlenül arcként észlel egyéb témákat.
 • A Szem AF funkció nem választható, ha az üzemmódtárcsa beállítása (Mozgókép) vagy , illetve mozgóképfelvétel esetén.
 • A szemfelismerési keret nem jelenik meg, ha a Szem AF funkció nem választható.
 • Az alábbi funkciók használatakor nem érhető el az arc-/szemfelismerés funkció:
  • Az optikai zoomon kívüli zoom funkciók.
  • [Kép effektus] az [Poszterizáció] alatt.
  • Fókusznagyító
  • Ha a [Jelenet] beállítása [Tájkép], [Éjszakai Jelenet] vagy [Naplemente]
  • Ha a [Képsebesség] beállítása [120fps]/[100fps] lassított/gyorsított felvétel közben.
 • Az alábbi esetekben nem használható az arcfelismerés funkció:
  • Mozgóképfelvétel, ha a [Rögzítési Beállít.] beállítása [120p]/[100p]
 • A fényképezőgép legfeljebb 8 arcot képes észlelni a témán.
 • A fókuszban lévő arcokon megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Arcfel. keret megjel.] beállítása [Ki].
 • Ha a felvételi mód beállítása [Intelligens autom.], az [Arc/szemelővál. AF] opció rögzített értéke [Be].
 • A készülék akkor sem érzékel bizonyos állati szemeket, ha az [Alanyfelismerés] beállítása [Állat].
 • A fókuszban lévő szemeken megjelenik egy zöld keret akkor is, ha az [Állatszemkeret megj.] beállítása [Ki].