Primirea elementelor utilizând tehnologia Bluetooth

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a partaja elemente cu alte dispozitive compatibile Bluetooth, cum ar fi telefoane sau computere. Puteți să primiți următoarele tipuri de elemente:

  • Fotografii și clipuri video
  • Muzică și alte fișiere audio
  • Pagini web


Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată și că poate fi detectată de alte dispozitive Bluetooth.

  1. Pe dispozitivul de emisie, trimiteți datele pe dispozitiv.
  2. Atunci când sunteți notificat despre primirea unui fișier pe dispozitiv, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea pentru a accepta transferul fișierului.
  3. Atingeți [Acceptați] pentru a porni transferul fișierului.
  4. Pentru a vizualiza progresul transferului, trageți în jos bara de stare.
  5. Pentru a deschide un element primit, trageți în jos bara de stare și atingeți notificarea relevantă.

Pentru a vizualiza fișierele pe care le-ați primit utilizând conexiunea Bluetooth

  1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Conectare dispozitiv] > [Preferințe pentru conexiune].
  2. Atingeți [Fișiere primite prin Bluetooth].