Atenuarea tonului pielii

Puteți fotografia cu tonuri atenuate ale pielii.
  1. Atingeți [MENU].
  2. Găsiți și atingeți [Efect piele fină] > [Activat].
  3. Închideți meniul.
    Setarea este salvată.