Prezentare generală a modului AUTO/P/S/M

Imagine care arată unde se află fiecare parametru pe ecranul de așteptare Photo Pro în modul AUTO/P/S/M. Partea superioară a dispozitivului, de la 1 la 4. Zona centrală, 2 și 3. Zona din dreapta de sus în jos, de la 5 la 8. Zona de jos, 9 și 10. Zona din stânga de jos în sus, de la 11 la 15.

 1. Utilizați butonul de volum pentru mărire sau micșorare.

 2. Pictogramă stocare date/Spațiu liber/Dimensiune imagine/Format fişier/Stare geoetichetare

  Pictograma scenă sau pictograma condiție este afișată și atunci când modul AUTO este selectat.

 3. Starea bateriei

 4. Folosiți butonul declanșator pentru a lansa Photo Pro sau pentru a fotografia.

 5. Cadran

  • Reglați valoarea expunerii atunci când este selectat modul Program automat (P).
  • Reglați viteza de declanșare atunci când este selectată funcția Prioritate viteză de declanșare (S) sau Expunere manuală (M).
 6. Atingeți pentru a bloca focalizarea.

  Butonul devine portocaliu atunci când focalizarea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca focalizarea.

 7. Atingeți pentru a bloca expunerea.

  Butonul devine portocaliu atunci când expunerea este blocată. Atingeți din nou butonul pentru a debloca expunerea.

  Pentru a atribui o altă funcție butonului AEL, atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare buton AEL].

 8. Meniul de funcții

  Atingeți pentru a regla setările.

  Pentru a realoca sau recomanda opțiunile de setare din meniul de funcții, atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare meniu funcție].

 9. Trageți comutatorul spre dreapta pentru a bloca elementele din partea stângă a vizorului și meniul de funcții, prevenind operațiunile accidentale.

 10. Setări pentru indicatorul de focalizare/expunere

  (Pictogramă FA continuă) indică faptul că focalizarea este în desfășurare la selectarea [FA continuă].

  (Pictogramă FA continuă) indică faptul că subiectul este focalizat la selectarea [FA continuă]. Focalizarea va fi reglată continuu în funcție de mișcările subiectului.

  (Pictogramă focalizare automată) indică faptul că subiectul este focalizat.

  (Pictogramă blocare AE) indică faptul că expunerea este blocată.

 11. Atingeți miniatura pentru a vizualiza, partaja sau edita fotografiile.

  Atingeți (Butonul Înapoi) pentru a reveni la ecranul de așteptare Photo Pro.

 12. Atingeți pentru a schimba obiectivul.

  Pentru a utiliza mărirea/micșorarea, atingeți (Pictogramă deschidere cadran mărire/micșorare), apropiați sau îndepărtați degetele pe vizor sau utilizați butonul de volum.

 13. Atingeți pentru a afișa sau ascunde informațiile afișate în vizor.

  Histograma reprezintă grafic distribuția luminozității.

  Măsurătorul de nivel vă ajută să măsurați unghiul dispozitivului și să mențineți fotografia orizontală. Când dispozitivul dvs. detectează că este orizontal, măsurătorul de nivel devine verde.

  Pentru a personaliza elementele afișate atunci când atingeți [DISP], atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare buton DISP].

 14. Atingeți pentru a regla setările mai detaliate.

 15. Atingeți pentru a comuta în modul de înregistrare.

  Pentru a selecta modul implicit de fotografiere atunci când se lansează Photo Pro, atingeți [MENU] > [Configurare] > [Mod înregistrare la lansare], apoi selectați o opțiune.