Meniul de funcții

Setările care pot fi reglate depind de modul de înregistrare.

Imagine care arată unde se află fiecare pictogramă pe ecranul de așteptare Photo Pro în modul AUTO/P/S/M. Rândul de sus de la stânga la dreapta, de la 1 la 6. Rândul de jos de la stânga la dreapta, de la 7 la 12.

 1. Mod acţionare

  Fotografiere unică

  Fotografiere continuă: Hi: Fotografiază continuu în timp ce țineți apăsat butonul declanșator. Viteza ajunge la maximum 20 de imagini pe secundă.

  Fotografiere continuă: Lo: Fotografiază continuu în timp ce țineți apăsat butonul declanșator. Viteza ajunge la maximum 10 imagini pe secundă.

  Temporizator: 3 sec. / Temporizator: 10 sec.

  Fotogr. continuă HDR: Hi: Fotografiază continuu imagini HDR în timp ce țineți apăsat butonul declanșator. Viteza ajunge la maximum 20 de imagini pe secundă.

  Fotogr. continuă HDR: Lo: Fotografiază continuu imagini HDR în timp ce țineți apăsat butonul declanșator. Viteza ajunge la maximum 10 imagini pe secundă.

  Sugestie

  • Viteza de fotografiere continuă scade atunci când memoria tampon a dispozitivului dvs. devine plină.
 2. Mod focalizare

  FA cadru unic: Atunci când apăsați pe butonul declanșator până la jumătate, iar aparatul foto focalizează pe un subiect, focalizarea rămâne blocată până când nu mai apăsați pe butonul declanșator până la jumătate. Utilizați [FA cadru unic] atunci când subiectul stă nemișcat.

  FA continuă: Aparatul foto continuă să focalizeze în timp ce butonul declanșator este apăsat și ținut apăsat pe jumătate. Utilizați [FA continuă] atunci când subiectul este în mișcare.

  Focalizare manuală: Reglează manual focalizarea utilizând cursorul afișat sub meniul de funcții. Dacă nu puteți focaliza pe subiectul intenționat utilizând focalizarea automată, folosiți focalizarea manuală.

 3. Zonă focalizare

  Larg: Focalizează automat pe întreaga gamă a ecranului.

  Centru: Focalizează automat pe un subiect din centrul imaginii.

 4. Valoarea expunerii

  Reglează valoarea expunerii în modul Prioritate viteză de declanșare (S) și modul Expunere manuală (M) folosind cadranul.

 5. Sensibilitate ISO

  Setează automat (AUTO) sau manual sensibilitatea ISO. Sensibilitatea la lumină este exprimată de numărul ISO (indicele de expunere recomandat) cu ajutorul cadranului. Cu cât numărul este mai mare, cu atât este mai mare sensibilitatea.

 6. Mod măsurare

  Multi: Măsoară lumina pe fiecare zonă după ce împarte zona totală în mai multe zone și stabilește expunerea adecvată a întregului ecran (Măsurare multi-model).

  Centru: Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran, subliniind zona centrală a ecranului (Măsurare centrată).

  Punct: Măsoară numai în interiorul cercului de măsurare.

 7. Mod bliţ

  Automat / Bliţ de umplere / Atenuare ochi roşii / Dezactivat / Lanternă

 8. Compensare alb

  Automat / Înnorat / Zi / Fluorescent / Incandescent / Umbră: Reglează tonurile de culoare în funcție de sursa de lumină selectată care luminează subiectul (balansul de alb presetat). Pentru a regla fin tonurile de culoare, atingeți [Regl.] pentru a afișa ecranul de reglare fină, apoi mutați punctul portocaliu în poziția dorită. După reglare, atingeți (Buton Închidere).

  Imaginea ecranului de reglare fină a tonurilor de culoare la utilizarea Photo Pro

  Temp 1 / Temp 2 / Temp 3: Memorează setările balansului de alb definite în ceea ce privește temperatura de culoare. Atingeți [Regl.] pentru a regla temperatura de culoare cu ajutorul cadranului, și apoi atingeți [Regl.] pentru a regla fin tonul de culoare utilizând ecranul de reglare fină. După reglare, atingeți (Buton Închidere).

  Personalizat 1 / Personalizat 2 / Personalizat 3: Memorează culoarea albă de bază în condițiile de lumină pentru mediul de înregistrare. Pentru a regla culoarea albă de bază, selectați unul dintre elemente, atingeți [Setare], apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

 9. FA pe faţă/ochi

  Activat / Dezactivat

  Aparatul foto detectează fețele sau ochii oamenilor și focalizează automat pe acestea.

 10. Format fişier

  RAW: Procesarea digitală nu este efectuată pe acest format de fișier. Selectați acest format pentru a procesa imaginile în scop profesional pe un computer.

  RAW şi JPEG: O imagine RAW și o imagine JPEG sunt create în același timp. Acest lucru este adecvat atunci când aveți nevoie de două fișiere de imagine, un JPEG pentru vizualizare și un RAW pentru editare.

  JPEG: Imaginea este înregistrată în formatul JPEG.

 11. Raport de aspect (Dimensiune imagine)

  Dimensiunea imaginii este afișată conform raportului de aspect.

  4:3 / 16:9 / 1:1 / 3:2

 12. Optimizare interval dinamic (DRO) / HDR automat

  Optimizare interval dinamic: Optimizează luminozitatea și gradația prin analizarea contrastului dintre subiect și fundal dintr-o singură imagine.

  HDR automat: Optimizează luminozitatea și gradația prin suprapunerea mai multor imagini folosind expuneri diferite.

Pentru a realoca sau reordona elemente de setare în meniul de funcții

 1. Atingeți [MENU] > [Configurare] > [Personalizare meniu funcție].
 2. Urmați instrucțiunile de pe ecran.