Fotografierea unui selfie utilizând Declanșator manual

Utilizați Declanșator manual pentru a fotografia automat după o anumită perioadă de timp după ce aparatul foto detectează mâna. Caracteristica Declanșator manual este disponibilă numai când utilizați aparatul foto frontal.
  1. În modul BASIC (Bază), atingeți (Pictograma Comutare aparat foto) pentru a activa aparatul foto frontal.
  2. Atingeți [MENU].
  3. Atingeți [Declanșator manual] > [Activat].
  4. Închideți meniul.
    Setarea este salvată.
  5. Întoarceți palma cu degetele în sus spre aparatul foto.
    După ce aparatul foto vă detectează mâna și a trecut o anumită perioadă de timp, va face un selfie.

Sugestie

  • Atunci când temporizatorul este setat, cronometrul pornește după ce aparatul foto detectează mâna.