Data și ora

Puteți schimba data și ora de pe dispozitivul dvs.
  1. Găsiți și atingeți [Setări] > [Sistem] > [Data și ora].
  2. Atingeți elementul dorit pentru a edita și modifica valorile.
    • Pentru a seta manual data sau ora, atingeți comutatorul [Dată și oră automate] pentru a dezactiva funcția.
    • Pentru a seta manual fusul orar, atingeți comutatorul [Setați fusul orar automat] pentru a dezactiva funcția.