Înregistrarea unui clip video stabil

Când înregistrați clipuri video, puteți utiliza Stabilizare video pentru a compensa mișcările aparatului foto și a stabiliza cadrul.
  1. În modul BASIC (Bază), atingeți (Buton Comutarea între modurile fotografie și video) pentru a selecta un mod video.
  2. Atingeți [MENU].
  3. Atingeți [Stabilizare video] > [Activat].
  4. Închideți meniul.
    Setarea este salvată.
  5. Atingeți butonul declanșator al ecranului sau apăsați butonul declanșator al dispozitivului pentru a înregistra un clip video.