Video Pro Meniu

Atingeți [Meniu] pentru a deschide meniul. Pentru a comuta între pagini, atingeți [1] sau [2]. Unele meniuri de la pagina 2 pot fi reglate și prin atingerea pictogramelor din partea de jos a vizorului.

Sugestie

 • Atingeți parametrii portocalii pentru a modifica setările.
 • Unele opțiuni nu sunt disponibile în modul de redare în flux.
 • Obiectiv

  Selectează un obiectiv.

  Atunci când selectați [Mărire/micșorare fără întreruperi], puteți mări și micșora simplu, fără a schimba obiective.

 • FPS

  Reglează rata cadrelor.

 • HDR/SDR

  Selectați un format și o gamă dinamică. Atingeți (Buton Afișare detalii) pentru informații suplimentare despre HDR/SDR și gama dinamică.

 • Ralanti

  Activează sau dezactivează înregistrarea cu încetinitorul.

 • Format video

  Selectează un format video.

 • Lumină video

  Pornește sau oprește lanterna.

 • Marcaje

  Setați [Utilizare marcaje] la [Activat] pentru a afișa marcajele și ghidajele. Puteți seta tipurile de marcaje și ghidaje care să fie afișate.

 • Stabilizare

  Activează sau dezactivează stabilizarea video.

 • Balans alb

  Reglează balansul de alb. Pentru a regla balansul de alb în funcție de o zonă albă selectată, selectați [Personalizat 1], [Personalizat 2] sau [Personalizat 3], atingeți [Setaţi], țineți dispozitivul astfel încât zona albă să acopere complet cadrul din centru, apoi atingeți [Setaţi] din nou.

  Pentru a comuta între opțiunile afișate între modul presetat și modul temperatură, atingeți (Pictograma Setări) > [Mod balans alb]. Atunci când [Reglare ABGM] este setat la [Activat] din meniul Setări, puteți utiliza cursoarele pentru a regla balansul de alb. Atingeți [Reinițializare] pentru a reseta valorile cursorului.

 • Amplif./ISO

  Reglează sensibilitatea ISO sau amplificarea. Pentru a comuta valoarea afișată între sensibilitatea ISO și amplificare, atingeți (Pictograma Setări) > [Mod ISO/Amplif.].

 • Declanș.

  Setați la [Automat] pentru a regla automat timpul de expunere în funcție de subiect. Atunci când timpul de expunere este oprit atingând comutatorul, timpul de expunere este reglat în funcție de rata de cadre selectată.

 • Nivel AE

  Modifică valoarea de reglare automată a expunerii.

 • Volum intrare/Volum ieșire

  Modifică nivelul audio.

 • FA pe faţă/ochi

  Detectează și focalizează pe fețele sau ochii oamenilor sau animalelor.

  Funcția [FA pe faţă/ochi] nu este disponibilă când [FPS] este setată la [119.88] sau [Format video] este setată la [3840x2160P] și [FPS] este setată la [59.94].