Video Pro Setări

Atingeți (Pictograma Setări) pentru a deschide meniul Setări.

Fotografiere

 • Mod ISO/Amplif.

  Comută valoarea afișată între sensibilitatea ISO și amplificare.

 • Limită AGC (HDR)/Limită AGC (SDR)

  Stabilește limita superioară pentru AGC (Control amplificare automată). O limită superioară nu este setată atunci când este selectat [Dezactivat]. [Limită AGC (HDR)] și [Limită AGC (SDR)] sunt disponibile atunci când [Amplif.] este selectat în [Mod ISO/Amplif.].

 • Limită ISO auto (HDR)/Limită ISO auto (SDR)

  Stabilește limita superioară pentru sensibilitatea ISO. O limită superioară nu este setată atunci când este selectat [Dezactivat]. [Limită ISO auto (HDR)] și [Limită ISO auto (SDR)] sunt disponibile atunci când [ISO] este selectat în [Mod ISO/Amplif.].

 • Mod balans alb

  Comută modul în care este specificat balansul de alb între [Temperatură] și [Presetată]. Selectați [Temperatură] pentru a defini balansul de alb în ceea ce privește temperatura de culoare, măsurată în Kelvin. Selectați [Presetată] pentru a defini balansul de alb pe baza presetărilor stabilite.

 • Reglare ABGM

  Activează sau dezactivează reglarea balansului de alb utilizând cursoarele AB și GM.

 • Urmărire obiect

  Detectează și urmărește obiecte în mișcare.

  Funcția [Urmărire obiect] nu este disponibilă când [FPS] este setată la [119.88] sau [Format video] este setată la [3840x2160P] și [FPS] este setată la [59.94].

Proiectul

 • Format fişier (4K)

  Setează formatul de fișier pentru înregistrare.

Media

 • Prefix titlu

  Modifică prefixul titlului. Denumirea fișierului clipului video înregistrat este „Prefix titlu_Data_Ora”.

 • Stocare date

  Selectează memoria internă sau o cartelă SD ca destinație de salvare.

Sunet

 • Filtru inteligent vânt

  Reduce zgomotul produs de vânt.

Tehnic

 • Buton Aparat foto

  ÎNREG./Red. flux: Utilizează butonul declanșator ca buton REC (în modul de înregistrare) sau ca buton de redare în flux (în modul redare în flux). Puteți începe înregistrarea sau redarea în flux apăsând butonul declanșator chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.

  Fotografie: Utilizează butonul declanșator pentru a fotografia în timpul înregistrării. Puteți face o fotografie în timpul înregistrării apăsând butonul declanșator chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.

  Dezactivat: Nu sunt atribuite funcții.

 • Atribuiți butoane volum

  Zoom: Utilizează butonul de volum pentru mărire sau micșorare. Puteți mări sau micșora apăsând pe butonul de volum chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.

  ÎNREG./Red. flux: Utilizează butonul de volum ca buton REC (în modul de înregistrare) sau ca buton de redare în flux (în modul redare în flux). Puteți începe înregistrarea sau redarea în flux apăsând butonul de volum chiar dacă este deschisă o casetă de dialog de setare.

  Volum: Activează butonul de volum pentru Video Pro.

  Dezactivat: Nu sunt atribuite funcții.

 • Opțiuni de blocare

  Tot ecranul: Blochează întregul ecran, inclusiv butonul REC și (Pictograma Aparat foto) (sau butonul de redare în flux și butonul microfonului în modul de redare în flux) când blocați ecranul.

  NEÎNREG./Rd.flux: Nu blochează butonul REC și (Pictograma Aparat foto) (sau butonul de redare în flux și butonul microfonului în modul de redare în flux) atunci când blocați ecranul.

 • Salvare locaţie

  Salvează fotografiile și clipurile video cu locația în care au fost realizate.

Rețea

Puteți configura setările de rețea referitoare la redarea în flux.

Întreținere

 • Calibrare nivelă

  Calibrează standardul pentru planul orizontal pentru a remedia deviațiile din direcția de înclinare.

 • Ctrl. la dist. Bluetooth

  Se asociază cu o telecomandă Bluetooth.

 • Reiniţializare setări

  Resetează toate setările la valorile implicite.