Memorie setări cameră

Vă permite să înregistrați combinații utilizate frecvent de moduri și setări. Setările înregistrate pot fi reapelate prin comutarea modului de fotografiere la [MR] (Reapelare memorie).
  1. În modul AUTO/P/S/M, reglați setările.
  2. Atingeți [MENU] > [Fotografiere] > [Memorie setări cameră].
  3. Confirmați setările, apoi atingeți [Salvare].
    Pentru a modifica setările, atingeți [Revocare], apoi repetați procedura începând de la pasul 1.

Sugestie

  • Pentru a modifica setările înregistrate, repetați procedura începând de la pasul 1.