Setarea calității imaginii și a sunetului în meniul Optimizare jocuri

Pentru a regla culorile conținutului afișat

Puteți preseta până la 4 setări pentru [Setări pentru calitatea imaginii]. Prin selectarea unei presetări în funcție de situația în care jucați, puteți aplica setările corespunzătoare.

 1. În timpul unui joc, atingeți (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].

 2. Atingeți [Setări pentru calitatea imaginii].

 3. Atingeți (Pictograma Înapoi) sau (Pictograma Redirecționare) în partea de sus a ecranului pentru a selecta presetarea pe care doriți să o setați.

  Pentru a schimba numele unei presetări, atingeți (Pictograma Editare).

 4. Setați opțiunile.

  • [Mod imagine]: Setați calitatea de bază a imaginii ecranului prin selectarea [Standard] sau [Joc].
  • [Amplificator L-γ]: Selectați un nivel pentru a lumina zonele întunecate ale ecranului de joc, cum ar fi culorile negru și gri.
  • [Compensare alb]: Trageți cursorul pentru a regla balansul de alb al zonelor albe.

Sugestie

 • Culorile și efectele ecranului reglate utilizând [Setări pentru calitatea imaginii] se aplică numai în timpul redării unui joc și nu sunt aplicate capturilor de ecran sau înregistrărilor video. Culoarea ecranului este reglată prin combinarea diferitelor valori de setare.

Pentru a regla sunetul utilizând Egalizator audio

Puteți preseta până la 4 setări pentru [Egalizator audio]. Prin selectarea unei presetări în funcție de situația în care jucați, puteți aplica setările corespunzătoare.

 1. În timpul unui joc, atingeți (Pictogramă mobilă) > [Afișaj și sunet].

 2. Atingeți comutatorul [Egalizator audio] pentru a activa setarea.

 3. Atingeți (Pictograma Înapoi) sau (Pictograma Redirecționare) în partea de sus a ecranului pentru a selecta presetarea pe care doriți să o setați.

  Pentru a schimba numele unei presetări, atingeți (Pictograma Editare).

 4. Trageți cursorul pentru fiecare frecvență (Hz) pentru a regla volumul (dB).