Stocare date

Puteți selecta stocarea fotografiilor și a clipurilor video în memoria internă a dispozitivului sau pe o cartelă SD.

  1. Atingeți [MENU].
  2. Găsiți și atingeți [Stocare date], apoi selectați o opțiune.
  3. Închideți meniul.
    Setarea este salvată.