Înregistrarea unui clip video pe care îl monitorizați pe dispozitiv

Puteți să înregistrați un clip video pe care îl monitorizați pe dispozitivul Xperia și să îl utilizați ca rezervă, dacă este cazul. Clipurile video înregistrate sunt salvate automat în memoria internă a dispozitivului.
 1. Lansați aplicația Monitor extern și conectați un dispozitiv video.
 2. Atingeți [Mod], apoi selectați [Mod monitor].
  Dacă nu se afișează niciun meniu sau pictograme, atingeți orice loc de pe ecran.
 3. Atingeți (Buton Pornire înregistrare) pentru a porni înregistrarea.

  Atingeți (Buton Oprire înregistrare) pentru a opri înregistrarea.

  Pentru a vizualiza, partaja sau edita clipul video, atingeți miniatura.

Prezentarea generală a Modului monitor din aplicația Monitor extern în timpul înregistrării

Imagine care arată unde se află fiecare parametru în ecranul Mod monitor Monitor extern în timpul înregistrării. Zona de sus, 1. Zona din dreapta, 2. Zona din stânga, de jos în sus, de la 3 la 4.

 1. Indicatorul de înregistrare/Durata de înregistrare/Formatul fișierului (afișat numai în timpul înregistrării)
 2. Atingeți pentru a porni sau opri înregistrarea.
 3. Atingeți miniatura afișată după oprirea înregistrării pentru a vizualiza, partaja sau edita clipul video.
 4. Timpul de înregistrare rămas

Notă

 • Durata maximă de înregistrare este de 6 ore.
 • Clipurile video înregistrate sunt salvate în memoria internă a dispozitivului. Nu puteți salva clipurile video pe o cartelă SD.
 • Clipurile video cu o viteză a cadrelor mai mică de 24 cadre/s sau o rezoluție mai mică de 1080p nu pot fi înregistrate.

Sugestie

 • Puteți regla setările video și audio în timpul înregistrării. Atingeți (Pictograma Setări) > [Setări înregistrare].