Der kan ikke oprettes Bluetooth-forbindelse.

  • Kontrollér, om headsettet er tændt.
  • Kontrollér, at Bluetooth-enheden er tændt, og Bluetooth-funktionen er slået til.
  • Hvis headsettet automatisk opretter forbindelse til den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, kan det muligvis ikke lade sig gøre at slutte headsettet til andre enheder via Bluetooth-funktionen. Hvis det er tilfældet, skal du betjene den sidst tilsluttede Bluetooth-enhed, og afbryde Bluetooth-forbindelsen.
  • Kontrollér, om Bluetooth-enheden er i slumretilstand. Hvis enheden er i slumretilstand, skal du annullere slumretilstanden.
  • Kontrollér, om Bluetooth-forbindelsen er blevet afbrudt. Hvis forbindelsen er afbrudt, skal du oprette Bluetooth-forbindelse igen.
  • Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet på Bluetooth-enheden, skal headsettet parres med enheden igen.
  • Nulstil headsettet.
  • Initialisér headsettet, og pardan igen headsettet og enheden.