Parring og tilslutning til andre Bluetooth-enheder

Registrering af den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, kaldes "parring". Par først en enhed for at bruge den sammen med headsettet for første gang.

Kontrollér følgende før brug:

 • Bluetooth-enheden er placeret inden for 1 m fra headsettet.
 • Headsettet er tilstrækkeligt opladet.
 • Betjeningsvejledningen til Bluetooth-enheden er ved hånden.
 1. Skift til parringstilstand på dette headset.

  Tænd for headsettet, når du parrer headsettet med en enhed for første gang efter, at du har købt det, eller efter at du har initialiseret headsettet (headsettet har ingen parringsoplysninger). Headsettet skifter automatisk til parringstilstand. I dette tilfælde skal du fortsætte til trin 2 .

  Når du parrer en anden eller efterfølgende enhed (og headsettet allerede indeholder parringsoplysningerne for andre enheder), skal du trykke på knappen (strøm) og holde den nede i ca. 5 sekunder eller mere for at starte parringstilstand manuelt.

  Indikatoren (blå) blinker to gange efter hinanden. Stemmevejledningen siger "Pairing" (Parring).

 2. Udfør parringsproceduren på Bluetooth-enheden for at søge efter dette headset.

  [WH-CH720N] vises på listen over registrerede enheder på skærmen på Bluetooth-enheden.

  Hvis den ikke vises, skal du gentage fra trin 1 .

 3. Vælg [WH-CH720N], som vises på skærmen på Bluetooth-enheden for at foretage parring.

  Hvis der kræves en adgangskode*, skal du indtaste "0000".

  *En adgangsnøgle kaldes muligvis "Adgangskode", "PIN-kode" eller "Adgangsord".

 4. Opret Bluetooth-forbindelsen fra Bluetooth-enheden.

  Nogle enheder opretter automatisk forbindelse til headsettet, når parring er gennemført.

  Du vil høre en notifikationslyd, der indikerer, at forbindelsen er oprettet.

  Se "Tilslutning til en parret Bluetooth-enhed", hvis de ikke er tilsluttet.

Tip!

Bemærk!

 • Hvis der ikke oprettes parring inden for 5 minutter, annulleres parringstilstanden. I dette tilfælde skal du slå enheden fra og gentage handlingen fra trin 1 .
 • Når Bluetooth-enhederne er parret, skal de ikke parres igen undtagen i følgende situationer:
  • Parringoplysningerne er blevet slettet efter reparation osv.
  • Når en 9. enhed parres.
   Headsettet kan parres med op til 8 enheder. Hvis en ny enhed parres, efter at 8 enheder allerede er blevet parret, overskrives registreringsoplysningerne for den parrede enhed, der har den ældste tilslutningsdato, med oplysningerne for den nye enhed.
  • Hvis parringsoplysningerne for headsettet er blevet slettet fra Bluetooth-enheden.
  • Når headsettet initialiseres.
   Alle parringsoplysninger bliver slettet. Slet i så fald parringsoplysningerne for headsettet fra den tilsluttede enhed, og par dem derefter igen.
 • Headsettet kan parres med flere enheder, men kan kun afspille musik fra 1 parret enhed ad gangen.