Varemærker

  • Microsoft, Windows og Windows Media er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc., indregistreret i USA og andre lande.
  • App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
  • IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
  • Google, Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
  • Amazon, Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets søsterselskaber.
  • Bluetooth®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
  • USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.
  • DSEE er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
  • Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne TM og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.