Kan ikke høre den anden person, eller lydstyrken for opkaldet er lav under opkald/Den anden person kan ikke høre dig, eller lydstyrken for deres opkald er lav under opkald.

 • Kontrollér, om der er tændt for både headsettet og den tilsluttede enhed.
 • Skru op for lydstyrken på den tilsluttede enhed og headsettet, hvis lyden er for lav.
 • Kontrollér, at højre og venstre del af headsettet er taget rigtigt på og vender rigtigt i forhold til dine ører. Hvis højre og venstre del er på det forkerte øre, kan det ske under opkald, at den anden ikke kan høre dig, eller at lyden er lav.
 • Når du bruger et videoopkaldsprogram, skal du åbne indstillingerne* for videoopkaldsprogrammet og kontrollere, at indstillingen for højttaleren eller mikrofonen er angivet som [Headset (WH-CH720N Hands-Free)]**. Når du ikke kan kontrollere indstillingerne for videoopkaldsprogrammet, eller når du ikke kan vælge opkaldsforbindelserne [Headset (WH-CH720N Hands-Free)], skal du vælge [Headset (WH-CH720N Hands-Free)] i indstillingerne på din computer for at oprette de forskellige forbindelser.

  *Det er ikke sikkert, at funktionen er tilgængelig – det afhænger af videoopkaldsprogrammet.

  **Navne kan variere, afhængigt af den brugte computer eller videoopkaldsprogrammet.

 • Brug Bluetooth-enheden til at genoprette forbindelsen. Vælg HFP eller HSP for profilen.
 • Stop afspilningen, når du lytter til musik med headsettet, og tryk på knappen (opkald) for at besvare et indgående opkald.
 • Nulstil headsettet.
 • Initialisér headsettet, og par igen headsettet og enheden.